שירותי תכנון ועיצוב

שעות ייעוץ

ייעוץ†נקודתי†לפי†שעות.

הכוונה,רעיונות, המלצות, בחירת†גוונים†ושיפור†
תכניות†קיימות

סטיילינג

בחירת†חומרי†גמר, ריהוט, תכניות†נגרות, ימי†רכישה†לפי†הצורך

שיפוצים

תכנון, עיצוב†פנים†

וסטיילינג†לכל†סוגי†

השיפוצים

עיצוב פנים

תכנון, עיצוב†פנים 

וסטיילינג†לבתים†חדשים†על†בסיס†תכניות†קיימות

מרעיון†עד†וילון†

ליווי†צמוד†לבנייה†מתכנון†ראשוני†ועד†סטיילינג