בית גורדון

תכנון†אדריכלי†מאפס†ועד†הפרטים†הקטנים

צילום: חגית גרוסמן